Neandertálci možná mluvili stejně dobře jako my

Neandertálci možná mluvili stejně dobře jako my
Neandertálci možná mluvili stejně dobře jako my
Anonim

Neandertálci, nejbližší příbuzní druhu homo sapiens, vědce nadále vzrušují. Nedávný výzkum zkamenělin nalezených ve Španělsku naznačuje, že tito naši příbuzní možná promluvili. Podrobnosti najdete v článku.

Podle nedávné studie už nejbližší představitelé lidské rasy k nám měli schopnost mluvit a vnímat řeč podobnou té naší.

Sluchové schopnosti neandertálců byly stejné jako u moderních lidí. Proto by mohli mít složitý a účinný systém řeči, jako je ten náš. Podle nedávné studie publikované ve vědeckém časopise Nature Ecology and Evolution již nejbližší příbuzní druhu homo sapiens měli schopnost mluvit a vnímat řeč podobnou té naší. Nedávné objevy týkající se symbolického chování těchto hominidů, které s námi souvisejí nejen z hlediska evoluce, ale i genetiky, navíc podporují myšlenku, že by neandertálci mohli mluvit stejně jako zástupci druhu „Homo sapiens“.

K tomuto závěru dospěl mezinárodní tým vědců pracujících na vykopávkách v horách Atapuerca ve Španělsku. Pomocí CT skeneru se jim podařilo vytvořit virtuální modely sluchových orgánů pěti neandertálců. Věk ostatků je od 120 do 60 tisíc let, to znamená, že tito lidé žili před zahájením procesu hybridizace s Homo sapiens. Vědci se tedy snažili zabránit možnosti, že neandertálci získali tuto schopnost výměnou genů. Kromě toho byly prozkoumány pozůstatky dalších šesti nedávno nalezených neandertálců a jejich tří předků nalezených v jeskyni Cima de los Huesos a popsaných již dávno. Jejich věk je přes 450 let. Poté odborníci porovnali pozůstatky neandertálců se vzorky 10 zástupců druhu homo sapiens, o které již byla publikována studie.

Pomocí speciálního programu založeného na bioinženýrství dokázali vědci obnovit zvukový rozsah, který byli schopni vnímat. V důsledku toho to vědci zjistili? Na rozdíl od jiných hominidů, kteří žili dříve, mohli neandertálci slyšet stejné frekvence jako moderní lidé, až 5 kHz. Také jim to umožnilo rozpoznat souhlásky.

Vypadá to, že samohlásky a souhlásky se v mozku zpracovávají samostatně. Přesto jsou souhlásky klíčové pro porozumění slovům. Když lidé kvůli stáří částečně ztratí sluch, v první řadě přestanou rozlišovat některé souhlásky, například C, T nebo K, což jim ztěžuje komunikaci. Ve srovnání se svými předky nalezenými v jeskyni Sima de los Huesos v pohoří Atapuerca měli neandertálci lepší sluch.

„Do této chvíle nebylo známo, jaký frekvenční rozsah byli neandertálci schopni rozpoznat a zda měli stejné vnímací schopnosti jako my,“poznamenává vedoucí autor studie Mercedes Conde-Valverde. "Mohli rozpoznat velmi široký frekvenční rozsah, stejný jako ten náš a mnohem obtížnější než ostatní primáty," dodává.

„Výsledky byly robustní a jasně naznačovaly, že neandertálci byli schopni mluvit a vnímat řeč,“říká Rolf Quam, profesor antropologie na univerzitě v Binghamtonu, který také pracuje v pohoří Atapuerca.

Ale i kdyby měli „hardware“, který potřebovali mluvit, co „software“? Byl na to jejich mozek dostatečně vyvinutý? "O tom můžeme být stoprocentně přesvědčeni, pokud použijeme stroj času a vrátíme se v čase, abychom je poslouchali mluvit," říká Conde-Valverde. Podle vědce archeologický výzkum ukazuje, že měli složité symbolické chování: používali šperky, starali se o sousedy, zakopávali je, vyráběli skalní malby a zabývali se řezbou kamene. "To vše vyžaduje důmyslný a efektivní komunikační systém, jako je člověk," říká Mercedes Conde-Valverde, který pracuje na Otoakustickém výzkumu na univerzitě v Alcale a v HM Hospitales.

Podle paleoantropologa z Národního centra pro výzkum evoluce člověka Daniela Garcíi-Martíneze, který nebyl do projektu zapojen, byl mutovaný „řečový gen“FOXP2 nalezen u neandertálců, podobně jako u Homo sapiens. "K mezidruhovému křížení Homo sapiens a neandertálců samozřejmě mohlo dojít, i když si navzájem nerozuměli." Pokud by ale dokázali komunikovat, jen by to urychlilo proces genetické a kulturní výměny. A tato výměna rozhodně proběhla, “uzavírá vědec.

Populární podle témat