Předsudek stáří zkracuje život

Předsudek stáří zkracuje život
Předsudek stáří zkracuje život
Anonim

Výzkumníci z Yale School of Public Health provedli dosud největší studii o problému, o kterém není ve společnosti přijato diskutovat.

Mluvíme o odmítnutí stáří, starších lidí a jejich vyloučení ze společenského života. Všechny tyto odborníky na „věkové předsudky“nazývají anglické slovo „ageismus“(ageismus).

Odborníci poznamenávají, že dopad tohoto jevu byl dosud málo studován a jeho důsledky pro zdraví starších lidí byly podceňovány.

V novém rozsáhlém systematickém přehledu analyzovali vědci pod vedením profesora Beccy Levyho více než 400 vědeckých prací zahrnujících téměř sedm milionů dobrovolníků.

Práce byla provedena v rámci nedávno zahájené globální kampaně WHO proti ageismu, kterou podporuje 194 zemí.

Američtí odborníci zkoumali, jak odmítnutí stáří ve společnosti ovlivňuje hlavní aspekty života. Ukázalo se, že věkové stereotypy mají špatný vliv nejen na osobnostní rysy starší osoby a jeho vnímání sebe sama.

Diskriminace na základě věku představuje skutečnou hrozbu pro zdraví a ohrožuje seniory nepříznivými důsledky některých chronických onemocnění a také depresí.

Vědci navíc potvrdili, že sociální nepřátelství vůči starším lidem dokonce snižuje délku života starších lidí.

Je zajímavé, že předsudky jsou stejně ovlivněny i starší dobrovolníky různých národností. Odborníci našli důkaz, že ageismus poškozuje zdraví občanů nejméně 45 zemí různých úrovní rozvoje.

V kulturách s tradičně negativním postojem ke stáří (mezi nimi Německo, Austrálie, Čína) je průměrná délka života starších lidí ve srovnání se zástupci jiných národů obecně snížena.

Závažnost ageismu ve společnosti přitom nijak nezávisí na úrovni rozvoje země. Například v Nepálu jsou staří lidé dlouhodobě vnímáni mnohem příznivěji.

Levyho skupina také analyzovala dostupnost lékařské péče pro seniory, délku jejich léčby, její přiměřenost a účinnost v různých zemích světa. Bohužel, i zde si na ně věk pacientů hrál krutý vtip.

V 85% studovaných studií našli odborníci důkazy o odepření lékařské péče starším lidem. Autoři recenze často kvůli věkové diskriminaci omezili také přístup k některým lékařským službám.

Drtivá většina vědeckých článků (92%) také uvedla, že pokročilý věk negativně ovlivnil rozhodnutí lékařů o tom, jak ošetřit staršího pacienta. V důsledku toho nebyla lékařská péče dostatečně účinná. A tento impozantní trend podle výzkumníků narůstá.

„Nebezpečná prevalence ageismu, kterou náš tým zdokumentoval, zdůrazňuje potřebu vyvinout opatření k překonání tohoto problému,“říká profesor Levy v tiskové zprávě Yale School of Public Health.

Podrobnější závěry amerických vědců jsou uvedeny ve veřejné publikaci PLOS ONE.

Populární podle témat