Hromadná výsadba lesů způsobila mělčení řek

Obsah:

Hromadná výsadba lesů způsobila mělčení řek
Hromadná výsadba lesů způsobila mělčení řek
Anonim

Výsadba rozsáhlých ploch rovin a bývalých zemědělských polí lesy může vést k tomu, že v řekách, které s nimi sousedí, bude již několik desítek let po začátku zalesňování méně vody. K tomuto závěru dospěli britští klimatologové.

„Zalesňování je jedním z hlavních způsobů boje proti globálnímu oteplování, ale musíme být velmi opatrní při výběru místa, kde je zasadit. V některých částech světa změny charakteru dostupnosti vody způsobí, že zalesňování nebude tak výnosné, jak se zpočátku zdálo zdá se, “píší vědci …

Podle dnešních ekologů a klimatologů je sankcionované a nezákonné odlesňování stále jedním z hlavních problémů ekologie a klimatu Země. Měření ze satelitů NASA ukazuje, že se rychlost odlesňování za poslední desetiletí zvýšila o 62%, což je nový rekord pro celé období pozorování.

Podle nich je každý rok Země zbavena obrovských lesů, které jsou svou rozlohou stejné jako Srí Lanka nebo nějaký malý stát v Evropě. Většina těchto kácení se vyskytuje v tropech, ale neobcházejí Rusko a další severní země.

Ztráta lesa trápí klimatology a ekology z několika důvodů. Vede nejen k zániku stromů, které absorbují velké množství CO2, ale také vede k rozsáhlé restrukturalizaci ekosystémů a dalším změnám, které ovlivňují místní a globální klima. Stromy zasahují zejména do odpařování vody z půdy, ochlazují půdu a slouží jako zdroj aerosolů, které ochlazují zemskou atmosféru a odrážejí část světla a tepla do vesmíru.

Mělké za 25 let

Laura Bentley, klimatologka z University of Cambridge (UK) a její kolega David Coombs zjistili, že opětovné zalesňování - jeden z nejúčinnějších způsobů boje proti účinkům odlesňování a stoupajících teplot na Zemi - nebude vždy prospěšné pro lidi a místní ekosystémy.

Vědci k tomuto závěru dospěli poté, co studovali, jak se změnil stav 43 rohů bývalých zemědělských pozemků, jakož i přírodních plání a stepí, kde byly před dvěma nebo třemi desítkami let vysazeny lesy. Tato území, jak vědci poznamenávají, nebyla jen v Evropě a Asii, ale také v Austrálii a na všech ostatních kontinentech Země, kromě Antarktidy.

Komplexní studie růstu těchto výsadby v průběhu příštích 25 let ukázala zajímavý efekt. Ukázalo se, že v důsledku toho se vodní bilance těchto regionů dramaticky změnila: zejména řeky tam byly mělké. Již v prvních pěti letech po výsadbě stromů kleslo množství vody v řekách o 25%a v dalších letech se z původní úrovně snížilo o 40%. V některých případech, jak vědci poznamenávají, jsou řeky zcela suché.

Tyto procesy byly nejvýraznější na území luk a plání, které nejsou ovlivněny zemědělstvím a jsou v dobrém stavu před zahájením lesní výsadby. Dopad opětovného zalesňování se navíc v různých regionech světa výrazně lišil. Například v Evropě měly obecně pozitivní účinek, zatímco v Austrálii a Jižní Africe zhoršovaly sucha a zasahovaly do života místní flóry a fauny.

To vše podle vědců naznačuje, že by člověk neměl bezohledně obnovovat lesy na žádném území, které je k tomu k dispozici. Vědci doufají, že údaje, které shromáždili, pomohou ekologům a úřadům provést komplexní posouzení důsledků takových opatření a vybrat optimální oblasti pro výsadbu lesů.

Populární podle témat